CN|EN

Leadership

 • Zhao Zhisheng
  Chairman   
  Deputy Party Secretary
 • Yan Weihong
  Vice Chairman  
  Deputy Party Secretary
 • Zhang Zhen
  Vice General Manager
 • Gao Xiaodong
  Vice Chairman
 • Lin Hui
  Supervisor
 • Li Yanping
  Vice General Manager
  Chief Financial Officer
 • Wang Jianfeng
  Vice General Manager
 • Xie Jianmin
  Secretary of Commission
  for Discipline Inspection
 • Ma Jinchang
  Vice General Manager
 • Zhang Bao
  Chairman of the Labor
  Union
  Worker Director
 • Zhang Yi
  General Manager 
  Assistant
 • Liu En
  General Manager 
  Assistant
 • Wang Huiqing
  Vice Financial Director